oyama-karate.eu
kategoria

Szkolenie z zasad bezpieczeństwa dla Uczniów Klas Pierwszych

kategoria: Inne

Prelekcja przeprowadzona w Katowickim Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2


W dniu 24 października zostały przeprowadzone prelekcje dla uczniów klas pierwszych ZSP 2 w Katowicach ul. Sobańskiego z zakresu bezpieczeństwa oraz szacunku.
Prelekcja miała na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku wczesno szkolnym ( klasy I- III) w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu.
Uczniowie pierwszych klas szybko i łatwo przyswajają wiedzę. Nie mają problemów z opanowaniem prostych zasad dotyczących bezpieczeństwa. Jednocześnie dzieci właśnie w tym wieku narażone swą na wiele niebezpieczeństw. Wiedza i umiejętności z zakresu edukacji bezpieczeństwa powinny być zatem nabywane przez dzieci już na etapie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.


Na spotkaniu były omawiane dwa zagadnienia:
1. Szacunek
a. Szanuj dla innych, tak jak sam chcesz być szanowany,
b. Rozwiązywanie sporów,
2. Bezpieczeństwo.
a. Kształtowanie właściwych postaw wobec obcych,
b. Kto jest osobą bliską a kto obcą, komu należy ufać,
c. Zachowanie w sytuacjach nietypowych.
Na spotkaniu zostały poruszone zagadnienia dotyczące niebezpiecznych sytuacji z życia codziennego dzieci ,oraz omówione sytuacji w których należy wezwać pomoc. Podczas spotkania były prezentowane scenki sytuacje dzięki którym uczestnicy mogli lepiej zobaczyć oraz poznać bezpieczne formy rozpoznawania zagrożeń oraz odpowiednie ich rozwiązywanie. Dzięki odpowiednio dobranego stylu prezentacji dzieci brały czynny udział w spotkaniu co zapewniło lepsze przyswojenie tych zagadnień.

Zapraszamy do współpracy szkoły z Katowic.
OSU

data ostatniej modyfikacji: 2014-10-28 10:33:16
Zapisy do Sekcji
Nasze treningi odbywają się w Katowicach MDK Południe ul. Sołtysia 25, Sp 35 Ul Zielonogórska 23, SP nr.67 Ul.Zielona 5, Gliwicach SP nr.28 Ul Marcina Strzody 4. Pierwszy trening jest bezpłatny, więc można przyjść i sprawdzić czy jest to ten sport, który chciałoby się uprawiać.

Kontakt: tel. 600-383-727 lub 
e-mail:
michalbodziony@oyama-karate.eu
Jeżeli posiadasz pomysły odnośnie rozwoju serwisu, chciałbyś coś dodać na stronę itp. 
napisz na e-maila:
 michalbodziony@oyama-karate.eu