Wyniki ankiety:

Co lubisz robiæ w wolnym czasie?

Biegam - 7% (26 głosów)

ÆwiczĂŞ Karate - 44% (148 głosów)

Ogl±dam TelewizjĂŞ - 3% (13 głosów)

SpĂŞdzam przed Komputerem - 16% (55 głosów)

Czytam Ksi±¿ki - 13% (44 głosów)

Inne - jakie? - 13% (46 głosów)

Ogółem głosów: 332