oyama-karate.eu
kategoria

Czerwcowe Egzaminy Na Stopnie Uczniowskie

kategoria: Egzaminy

Informacje na temat terminu egzaminu oraz miejsca dla sekcji z Katowic oraz Gliwic (sprostowanie dla osób zdających na żółte pasy i wyżej)Zmiana daty egzaminu w Gliwicach

W dniu14.06.2011 (wtorek) odbędą się egzamin na stopnie uczniowskie

Egzaminy dla sekcji katowickich odbędą się w Katowicach, Gimnazjum 21 Ul. Zielonogórska 23.Start godzina 17:30.
Dla sekcji gliwickiej odbędą się w Gliwicach, SP. Nr.28 Ul. Marcina Strzody 4. Start godzina 18:00 (zmiana Egzamin odbędzie się w piątek 17.06.2011 piątek)


W dniu 15.06.2011r (środa) . Katowice, sala gim.. SP nr.7  godz. 18.00 odbędą się egzaminy na żółte pasy i wyżej


W przypadku osób z rocznika 1997-osoby te mogą przystąpić do egzaminu  na pełne stopnie.
Należność należy wpłacić do 03..06.2011r !!!
     Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby posiadające opłaconą bieżącą składkę klubową za ostatnie 2 miesiące, co potwierdza wymaganą przepisami obecność zdającego na zajęciach.

    Na egzamin należy przybyć 15 minut wcześniej. Podczas egzaminu na sali mogą przebywać tylko osoby zdające, instruktorzy oraz egzaminator. Proszę rodziców o pozostanie w wyznaczonym dla nich miejscu, gdzie po zakończonym teście zawodnicy będą wychodzić. Ponadto proszę przypilnować, by dzieci nie miały ze sobą żadnych zbędnych rzeczy.  Zawodnik potrzebuje tylko kimono! Jedynie osoby zdające na 6 Kyu lub wyżej zobowiązane są do posiadania kompletu ochraniaczy.

Każdy zawodnik zostanie sprawdzony pod kątem technicznym oraz poinformowany, czy może podejść do egzaminu


data ostatniej modyfikacji: 2011-07-21 15:51:12
Zapisy do Sekcji
Nasze treningi odbywają się w Katowicach MDK Południe ul. Sołtysia 25, Sp 35 Ul Zielonogórska 23, SP nr.67 Ul.Zielona 5, Gliwicach SP nr.28 Ul Marcina Strzody 4. Pierwszy trening jest bezpłatny, więc można przyjść i sprawdzić czy jest to ten sport, który chciałoby się uprawiać.

Kontakt: tel. 600-383-727 lub 
e-mail:
michalbodziony@oyama-karate.eu
Jeżeli posiadasz pomysły odnośnie rozwoju serwisu, chciałbyś coś dodać na stronę itp. 
napisz na e-maila:
 michalbodziony@oyama-karate.eu